Upisi 2019 : Internet prijava


Poštovani,

zahvaljujemo Vam na interesu za upis studijskih programa Zdravstvenog veleučilišta. U nastojanju da Vam omogućimo što lakšu i jednostavniju prijavu za razredbeni postupak, kreirali smo elektronički sustav prijave za studijske programe putem niže navedenih obrazaca.

Prijava za razredbeni postupak podijeljena je u dva dijela.
Prvi dio
sastoji se od ispunjavanja niže navedene elektroničke prijavnice, ovisno o studijskom programu koji želite upisati.
Drugi dio
sastoji se od dostave svih potrebnih dokumenata poštom u tajništvo Veleučilišta.
Više informacija o dostavi dokumenata biti će Vam prikazano i poslano na e-mail nakon popunjenja elektroničke prijavnice.

Također prijavu za razredbeni postupak možete obaviti i osobno u prostorijama Veleučilišta. U tom slučaju potrebno je sa sobom ponijeti svu potrebnu dokumentaciju te popuniti papirnatu prijavnicu koju možete preuzeti na porti Veleučilišta.

Elektronički obrazac za prijavu

Specijalistički diplomski stručni studiji


Prijave za studijske programe putem Interneta su omogućene!